ΠτΔ – Διαπιστευτήρια Πρέσβη Αγίας

ΠτΔ – Διαπιστευτήρια Πρέσβη Αγίας Έδρας
Προεδρικό Μέγαρο, Λευκωσία, Κύπρος
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης δέχεται τα διαπιστευτήρια του Πρέσβη της Αγίας Έδρας.
//
PoR – Credentials of the Ambassador of the Holy See
Presidential Palace, Lefkosia, Cyprus
The President of the Republic, Mr Nicos Anastasiades, receives the credentials of the Ambassador of the Holy See.